Velkommen

De fysiske rammer for hverdagen i daginstitutioner spiller en stor rolle for børnenes trivsel, læring og udvikling. Derfor er det et fokuspunkt i Hjørring Kommune.

Her på siden kan du læse om den fælles ramme, der er for byggeri og renovering på dagtilbudsområdet i kommunen. Du kan læse om kommunens visioner for og ønsker til bygninger, rum og placering, og du kan finde konkrete anvisninger i forhold til byggeprocessen.

Ikke mindst sigter hjemmesiden på at give inspiration til spændende institutionsbyggeri, så vi kan skabe miljøer og rum, som inspirerer til mangfoldig anvendelse, og som i samspil med pædagogikken understøtter barnets læring. 

Siden henvender sig til alle, der har med byggeri af daginstitutioner i Hjørring Kommune at gøre. Fra daginstitutionsledere og pædagoger til byggesagkyndige, arkitekter, håndværkere, og andre der kunne have interesse i området.