Udeværksteder

Træværksted og andre værksteder herunder det pædagogiske udekøkken kan med fordel placeres i tilknytning til og som et mellemrum mellem inde og ude.

Der skal indtænkes installationer til el og vand.