Uderummet

Uderummet er af stor pædagogisk betydning og skal repræsentere lige så stor rummelig variation som inderummet.

Relationen/overgangen mellem inde og ude er af stor betydning for optimal brug af både ude- og inderum. Der skal derfor være glidende overgange mellem ude og inde.

Der skal findes rum, som hverken er ude eller inde. Rum, som er overdækkede og afskærmet mod vinden, og som tilgodeser værkstedsaktiviteter, undersøgelse af naturmaterialer og motorisk udfoldelse; steder, hvor børnene kan eksperimentere og sjaske med vand og steder til at lege med ild og jord.

Uderummet skal i lighed med de indendørs rum tilbyde differentierede, spændende og egnede rammer om skiftende aktiviteter og tilgodese de forskellige aldersgrupper.

Uderummet skal disponeres med en tilstrækkelig fleksibilitet og robusthed, skal understøtte sanse-mulighederne og kan anvendes gennem årstiderne til såvel stille som vilde lege.

Udearealerne skal give børnene mulighed for at:

- være aktivt skabende/eksperimenterende
- handle
- forandre
- fordybe sig
- opleve med alle sanserne
- forundres
- kunne gemme sig
- være i fred
- være sammen
- møde udfordringer