Skure, barnevognsrum mv.

Skurene og uopvarmede bygninger skal bearbejdes såvel funktionelt som arkitektonisk, så de materiale- og formgivningsmæssigt fremtræder som en integreret del af helheden.

Skurene skal i videst muligt omfang kunne indgå aktivt i børnenes lege. Det kan være som legehuse, sansehuse, købmandsbutik eller boldmur.

Til hver daginstitution hører skure, overdækninger, stativer og lignende til legetøj, cykler, redskaber, affald etc. Nogle af skurene skal have adgang direkte fra legepladsen, og andre f.eks. affaldsopbevaring skal have let tilgængelig adgang udefra. Skurene skal indrettes og disponeres, så der fra legepladsen er adgang til opbevaring af børnenes legetøj og redskaber til anvendelse i uderummet.

Derudover skal der være skur eller et overdækket areal til:

  • Personalets cykler i arbejdstiden
  • Børnenes cykler
  • Forældrenes cykelanhængere
  • Forældrenes cykler under aflevering og afhentning af børn.


Endelig skal der med adgang fra vej og uden børneadgang være skure til affaldscontainere, haveredskaber, såsom græsslåmaskine, trillebør etc.

Krybbe-/barnevognsrum

Krybbe-/barnevognsrummet skal opfylde en helt bestemt funktion. Der skal være plads til, at krybberne/barnevognene kan placeres med så stor afstand, at der kan opnås en god arbejdsstilling fra siden, når barnet skal ned og op. Krybbe-/barnevognsrummet skal placeres med direkte adgang indefra, men samtidig afskærmet og tilbagetrukket, så ikke hele institutionen skal holde stilleleg, mens de mindste sover til middag.

Krybberne/barnevognene skal kunne køres udenfor, når børnene skal sove.

Med direkte adgang fra krybbe-/barnevognsrummet skal der etableres et opvarmet og godt ventileret skab med plads til madrasser og sengetøj.