Pusleplads

Der skal etableres puslepladser i tæt tilknytning til nogle af børnetoiletterne.

Hver pusleplads skal inden for en voksens rækkevidde disponeres med et hævesænkebord, en voksenhåndvask, opbevaringsmulighed til bleer, vaskeklude, plastposer, creme, sæbe og håndklæder, skiftetøj samt et lugtfrit affaldsarrangement til bleer.

Det lugtfrie affaldsarrangement kunne være en bleskakt med tætsluttende åbning, hvor bleerne kan opbevares i en tæt aflukket beholder placeret uden for bygningen. Der skal indtænkes ekstra udluftning.

Selvhjulpenhed er vigtigt i forhold til puslesituationen, og der skal være gulvplads til, at børnene selv trækker af og i tøjet.