Grupperum

Forudsætningen for børnenes liv i institutionen er tryghed. Børnene skal have mulighed for leg og aktiviteter i både små og store grupper og for privathed. Der skal være plads til motoriske udfoldelser og til stille aktiviteter.

Grupperummene må gerne have forskellige rumlige karakterer for derigennem at forstærke og være med til at definere rummets funktion. Rummene skal indrettes, så børnene har mulighed for at sætte spor i rummet, f.eks. i form af ophængte tegninger og dokumentation, og de skal kunne flytte rundt på indretningen.

Disse rum skal disponeres med rigelig og funktionel plads og bør placeres med god og nem adgang til daginstitutionens øvrige aktivitetsarealer og til udendørsarealerne. Der skal være glaspartier fra alle grupperum/funktionsrum ud til fællesarealerne med mulighed for afskærmning.

Placeringen og udformningen af grupperum skal understøtte ønsket om fleksibilitet i forhold til normeringen, og flere af disse rum skal derfor i udgangspunktet kunne anvendes af både vuggestuebørn og børnehavebørn. De skal placeres, så de ligger tæt ved børnetoiletter, skiftetøj og pusleplads. Der skal være IT-arbejdsplads og internetforbindelse.

Mindre grupperum og opbevaring

I tilknytning til grupperummene skal der være mindre rum, som understøtter leg og aktivitet i mindre grupper. Der skal indtænkes soverum til de mindste børn.

Der skal ligeledes indtænkes mulighed for opbevaringsplads i børnehøjde såsom lave hylder, skabe m.v., således at materialer og legetøj er let tilgængelige og overskuelige for børnene.