Fællesområder

Fællesområderne er institutionens samlende element, hvorom livet i børnehaven orienterer sig. Det er her, man kan mødes om forskellige typer af aktiviteter.

Rummene skal i karakter, disponering, materialer og indretning skabe trygge rammer for de mindstes udforskning af rummet og på den anden side udfordre og stimulere de større børn.

Fællesarealerne kan ses som en slags markedsplads/torv, hvor venskaber og relationer kan etableres. Rumligt skal der arbejdes med, hvordan fællesarealerne, sektionsrum og værksteder/atelier kan komplementere og supplere hinanden.

Der skal være mulighed for, at hele institutionen ved større aktiviteter kan samles. Rummene skal disponeres, så de ikke uhensigtsmæssigt opdeles af gangarealer og ganglinjer og indrettes med meget opbevaringsplads i depoter og på reoler og skabe.

Børnenes arbejder skal kunne udstilles på vægarealer, i glasnicher (mobile). Udstillingerne skal være der, hvor folk naturligt kommer forbi.