Faciliteter for det pædagogiske personale

Placering af lederkontor bør være tæt på fællesrum for at sikre synlighed og nem adgang for forældre, personale m.m.

Der skal skabes gode forhold for personalet, så der er mulighed for at samles, holde møder, holde pauser og have fortrolige samtaler med forældre.

Der skal være rum til dokumentation, samtaler og til pauser, som er indrettet til hvert sit formål. Der skal disponeres med pc-arbejdspladser og øvrigt IT-udstyr i dokumentationsrummet.

Det er hensigtsmæssigt, at personalerummene samles i egen afdeling.

Adgang til egen garderobe, toiletter mm.

Endelig skal personalet have adgang til egen garderobe med personaleskabe og toiletter, hvoraf et skal indrettes til handicaptoilet. Personaleskabe og personalegarderobe skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til omklædning og toiletforhold. Personalefaciliteterne er underlagt en del lovbestemmelser, som skal overholdes.