Børnegarderobe

Garderoben har mange funktioner og er også et formidlende og kommunikerende rum.

Garderoben har ved aflevering og afhentning et stort pres. Udover at være et sted for opbevaring af tøj og påklædning er det også det rum, hvor forældre møder hinanden og udveksler erfaringer. Det er et rum, hvor børn, forældre og pædagoger kommunikerer. Det er et rum, hvor børnene har muligheder for at lave legeaftaler for deres fritid. Det er det rum, hvor personalet formidler daglig information videre til forældre.

I dagtimerne er det en del af børnenes legeområde og skal derfor fremstå struktureret og ordnet.

Individualitet og imødekommenhed

Hver garderobe eller eventuelt hvert garderobeområde skal afspejle individualitet, så det enkelte barn og dets forældre nemt kan finde egen garderobe. Der skal etableres god plads ved den enkelte garderobe således, at flere børn og deres forældre samtidigt kan betjene garderoberne.

Med garderobernes placering tæt ved indgangen skal disse ligesom ankomsten også signalere imødekommenhed og tillige opfylde kravet om at bidrage til de stimulerende læringsmiljøer.

Adskillelse af almindelig og grovgarderobe

Det er hensigtsmæssigt at adskille grovgarderober og alm. garderober.

Der skal disponeres således, at forældrenes fodtøj ikke gør den øvrige institution våd og beskidt.

Garderoberne skal udformes funktionelt til børnenes overtøj, sko, støvler og indendørs fodtøj og med siddemulighed for børn og voksne. Alle børn skal have plads til skiftetøj, svarende til indholdet i en kasse, skuffe eller lignende.

Grovgarderoberne skal placeres, så vådt og beskidt overtøj og fodtøj let kan tages af, inden øvrige områder bliver beskidte og/eller våde. Det er vigtigt med vandhaner og afløb med riste under i forbindelse med indgang til grovgarderobe, således at børnene har mulighed for spule regntøj og støvler.