Transparens

Nedenfor er kommunens ønsker til de fysiske rammer udbygget med konkrete forslag og inspiration til indretning.

Transparens er et nøgleord for hele institutionen. Mellem de forskellige rum er der ”vinduer” i børnehøjde, så børnene kan se og lade sig inspirere af det, der foregår i andre rum. Bygningen åbner sig mod det offentlige rum også her med vinduer i børnehøjde, så barnet kan følge livet udenfor, og forbipasserende kan kigge ind. Der skal være rum, hvor børnene trygt kan overskue verden, hvor de kan gemme sig, hvor de kan bevæge sig, fordybe sig, fantasere og ikke mindst selv bestemme.

Lokalerne er lyse og luftige, gerne med varierende loftshøjder, der giver mulighed for forskellige rumoplevelser. Ligeledes er rummene i forskellige former med kroge og nicher, der støtter børns behov for afgrænsning, når de leger.
Rummene har forskelligartede lyskilder og variabelt lys bestemt af rummets formål. Økosystem og energiforbrug er synliggjort i byggeriet. Eks. opsamling af regnvand, synligt strømforbrug.

Det betyder for indretningen, at:

Der skal være forbindelser mellem forskellige rum og aktiviteter. Rum og aktiviteter der korresponderer med hinanden skal placeres nær hinanden. Aktiviteten skal kunne aflæses i rummet og det skal kunne ses og mærkes om rummet er til stille lege eller til det mere vilde. Børn indtager rum med kroppen, hvis der er mulighed for det.

Ideer og inspiration:

  • Naturhjørne tæt på og en del af uderummet.
  • Dukkekrog tæt på udklædning
  • Hvis der er steder, man ikke ønsker, at børnene løber, så sæt naturlige forhindringer op.