Det sunde

Nedenfor er kommunens ønsker til de fysiske rammer udbygget med konkrete forslag og inspiration til indretning.

Institutionen er opført under hensyntagen til en økologisk bæredygtig arkitektur og i sunde materialer, som giver børnene sanselige oplevelser, når de rører, ser eller hører.
Rammer og miljø såvel inde som ude understøtter udviklingen af sunde, livsglade og livsduelige børn ved at invitere til leg og læring, bevægelse samt giver frihed til fysisk udfoldelse både organiseret og spontant.

Det betyder for indretningen at:

Der skal være rum og steder til bevægelse. Rummene skal give mulighed og plads til den fysiske aktivitet, som er medvirkende til mere energi, livsglæde, livslyst og et overskud til forsat læring.

Børnene skal have mulighed for at bruge hele kroppen og bevare og udvikle glæden ved at bevæge sig. Bevægelse i institutionen skal tænkes tredimensionalt og skal understøttes af de fysiske rammer og indretningen. Vi skal præsentere børnene for spændende og udfordrende måder og miljøer til at bevæge sig på og i. Miljøet skal motivere børnene til bevægelse frem for at begrænse.

Det er vigtigt at det fysiske rum inspirerer til udvikling og nytænkning i forhold til bevægelse, at børnene gennem udfordrende bevægelses aktiviteter formår at blive udfordret i deres kropslige formåen. At børnene gennem fysiske aktiviteter mærker suset.

De fysiske rum skal indrettes således at der altid er mulighed for at forandre rummene, så de bliver til en udfordring for børnene og voksnes bevægelser. Det fysiske rum skal appellere til bevægelse, således at alle i institutionen, har en glæde ved bevægelse.

Ideer og inspiration

 • Balanceredskaber
 • mulighed for at dreje rundt
 • noget at hoppe ud fra og falde ned på
 • noget at klatre op og hen ad (klatrevæg på tværs, kravle op i en ribbe eller et indendørs træ)
 • noget at rutsje, trille ned ad
 • Gynge højt (en trapez, et tov en gynge)
 • muligheder for at lugte, smage, røre
 • noget at krybe og kravle under
 • mulighed for at cykle
 • mulighed for boldspil
 • noget at gynge højt i
 • gemmesteder
 • gymnastiksal – tov i loftet – klatrevæg
 • computerspil/leg
 • Lære stunt tricks
 • Hulahop tricks
 • Lære forskellige danse hip/hop, breakdance
 • Lave løbeklubber i institutionen
 • Strukturere slåskampe
 • Scene med dans, leg og bevægelse
 • Gymnastiksal, idrætshal, svømmehal, ridehal
 • Naturen (stranden/klitterne, skoven/ujævnt terræn)