Det sociale

Nedenfor er kommunens ønsker til de fysiske rammer udbygget med konkrete forslag og inspiration til indretning.

Institutionens rammer lægger naturligt op til, at børnene mødes med hinanden i små eller store grupper med eller uden voksne om et fælles tredje. Indretningen giver børnene mulighed for at være alene, have private områder og være sammen i små eller store grupper, og understøtter derved udvikling af børns legerelationer og venskaber.

Læringsmiljøet skal afspejle, at alle børns behov og interesser anerkendes i deres forskellighed. Indretningen tilgodeser opdeling i mindre enheder i den store institution.

Det betyder for indretningen at:

Indretningen i institutionen skal tage hensyn til individuelle forskelligheder samt danne ramme om og stimulere til fællesskabsdannelse. Der skal være mulighed for at indgå i større og mindre grupper – både på eget initiativ og initieret af voksne.

Børns venskaber og relationer skal støttes ved at give mulighed for at lege uforstyrret i mindre grupper, også på tværs af alder og køn. Indretningen skal styrke alle børns handlekompetencer. Barnet skal føle sig tryg og have valgmuligheder. Det vil sige rumudtryk, der er enkle, overskuelige og instruerende, som fortæller barnet om rummets funktion og inspirerer til aktivitet.

Fælles opmærksomhed mod noget er grundlag for udvikling af social forståelse og for sproglig udvikling. Derfor et miljø der giver naturlig anledning til fælles opmærksomhed. Dokumentationen understøtter begrebet fællesskab ved at vise børns interaktion og samvær og lægge op til dialog herom.

Ideer og inspiration

 • Garderoben, blandet – store hjælper de små
 • Forhæng giver mulighed for fred/ro uden indblanding – ikke overvåget
 • Støjende og stille aktiviteter adskilles
 • At små omflytninger/indkøb kan skabe bedre leg og nye relationer
 • Små afgrænsede rum – læringsrum
 • Et par nye reoler kan skabe rum i dukkekrogen.
 • Fleksible skillevægge giver mulighed for forandring efter behov
 • Tydeligt afgrænsede legeområder, der er flytbare
 • Legearealer må ikke brydes af gangarealer eller unødig trafik
 • Indrette efter, hvad der er behov for i børnegruppen.
 • Inddrage børnene i indretningen