Det kommunikerende

Nedenfor er kommunens ønsker til de fysiske rammer udbygget med konkrete forslag og inspiration til indretning.

De fysiske rammer afspejler pædagogikken og det pædagogiske arbejde. Rum og indretning skaber naturligt og indbydende plads til dokumentation af børnenes fælles historier, optagethed og læreprocesser.

Der er et antal af rum med forskellige funktioner. For eksempel robuste rum med værkstedskarakter, rum til stille sysler, rum til at gemme sig i og rum til at boltre sig i.
Indretningen tilgodeser de seks læreplanstemaer.

Rummene viser tydeligt, hvad de bruges til lige nu, og skal derfor betragtes som konstant værende under forandring og udvikling med udgangspunkt i børnegruppen, aktuelle projekter og temaer samt ny viden og erfaringer. Nogle rum er udefinerede og kan indtages, fortolkes og skabes af børnene.

I mødet/aktiviteterne foregår det dialogiske møde, der udvikler børnenes sprog og deres evne til opmærksomhed og til at indgå i relationer. Lys og akustik skal understøtte og give gode muligheder for dialog. Institutionen er bygget og indrettet, så børnene har mulighed for at udvikle ”de mange sprog”.

Det betyder for indretningen at:

Der er rum, som de voksne definere, hvor det på forhånd er bestemt, hvad der kan leges med og hvilke aktiviteter, der foregår. Gennem møblering, lys, ophængning af dokumentation m.m. kan man påvirke forskellige stemninger og bevægelsesmønstre.

Ved at give et område et bestemt funktion, kan man give gode signaler om hvilket aktivitetsniveau /adfærd, man forventer. Det kan være muligt at kombinere forskellige aktiviteter, men det vil være lettere for barnet at aflæse forventninger til brugen, hvis området er klart defineret. Der er altså tale om klart definerede rum, hvori det er muligt at skabe sig sit eget rum.

Der er rum, som børnene selv definerer, rum, hvor børn selv finder på og arrangerer sig, som børnene selv indtager og definerer brugen af, og som skabes samtidig med, at legen udvikles.

Den pædagogiske dokumentation er synlig i institutionen. Den består af mange forskellige elementer f.eks. fortællinger, foto, udstillinger af børnenes arbejder og andre former for beskrivelser af det pædagogiske arbejde med børnene. Dokumentation er med til at skabe det enkelte barns historie, børnegruppens fælles historie og giver anledning til samtaler imellem børnene og imellem og barn og voksen. Dokumentation er også et godt udgangspunkt for dialog med forældre om netop deres barn og hverdagen i børnehaven, og er et kvalificeret grundlag for personalets refleksion i at støtte og udfordre børnene i deres lærings- og udviklingsprocesser.

Børn skal kunne ”læse” og ”skrive” digitale medier lige så godt som de traditionelle af papir. Der skal derfor være adgang til relevante IKT redskaber flere steder i institutionen og ikke kun i særlige computerrum.

Ideer og inspiration

 • At tydeliggøre hvor der er rolige – vilde aktiviteter
 • Lav plads til magien – design ikke rummene for meget
 • Husk rummet under trappen
 • Legemiljøer børn og pædagoger selv kan indtage og fortolke
 • Tydeligt afgrænsede legeområder
 • De enkelte læringsmiljøers placering i forhold til hinanden har stor betydning
 • Enkle forandringer kan ændre og have stor betydning
 • At skabe små rum i det store
 • Plateauer, flytbare inde og ud, så børn står op og leger
 • Små enheder i den store institution
 • At inddrage børnene i indretningen
 • Fleksibilitet
 • Legearealer må ikke brydes af gangarealer
 • Spar på borde og stole - flytbare
 • Give plads til leg over tid – mulighed for at lege videre gemme
 • At legeområder ved siden af hinanden passer sammen
 • Indretning som stimulerer barnets lyst og interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal.
 • Udfordre børnene til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange måder: Kropssprog, billedsprog, talesprog, tegnsprog og skriftsprog
 • At skriftsproget er en naturlig del af hverdagen
 • Opslagstavler, udstillingsområder, podier, glasskabe, tavler mv.
 • Man kan se hvem der bor her, hvad børnene er optaget af lige nu – dokumentation
 • Børnenes arbejde udstilles smukt og understøtter legeområder
 • Tydeliggørelse af pædagogikken – at skabe sammenhæng mellem pædagogik og rum
 • Iagttage børnene og se hvad de har gang i