Det eksperimenterende og undersøgende

Nedenfor er kommunens ønsker til de fysiske rammer udbygget med konkrete forslag og inspiration til indretning.

Institutionen indeholder et differentieret udbud af rum og rummeligheder, der tilsammen skaber et dynamisk og mangfoldigt læringsmiljø. Indretningen skal indbyde til og stimulere divergent læring og innovation. Børnene skal inviteres til at udvikle ideer gennem eksperimenter og få en fornemmelse af, at noget kan ændres, verden kan være anderledes, og at man selv kan være med til at forme den. Institutionens rammer skal lægge op til, at børnene afprøver muligheder og hypoteser i en legende, kreativ og fantasifyldt form.

Det betyder for indretningen at:

Indretningen i institutionen skal stimulere til innovation, udforskning og udvikling af ideer gennem eksperimenter. Der skal være plads og mulighed for, at fortsætte projekter over tid.
Nysgerrigheden skal pirres og der skal være næring til sanserne. Der skal være rig mulighed for at eksperimentere med forskelligartede materialer. Der skal kunne arbejdes med forskellige udtryksformer i hverdagen og gennem projekter. Børnenes naturlige lyst til at undersøge, udforske og lære skal understøttes. Der skal være spændende materialer i børnehøjde, så børnene selv kan tage initiativer til leg og aktivitet.

Ideer og inspiration 

  • Vand ind i huset (nedløbsrør – vandleg)
  • Duft – massage- terapi- dejlig musik
  • Materialer og legetøj i børnehøjde
  • Spejle
  • Kunst
  • Børnene har adgang til IT – internet
  • Foranderlighed
  • Spændende materialer og mulighed for at eksperimentere
  • Soverum med kig til skyer i bevægelse