Det æstetiske

Nedenfor er kommunens ønsker til de fysiske rammer udbygget med konkrete forslag og inspiration til indretning.

Institutionens rammer og indretning skal tale til alle sanserne: at se, lugte, føle, høre og smage. Der skal gives mange indtryk og gives plads for børnenes egne udtryk. Rummene i sig selv skal inspirere til at fantasere, reflektere, udforske og dermed udvikle sig. Stemning, farve, lys, materialer, lyd og rummenes komposition understøtter børnenes nysgerrighed og lyst til udforskning, leg og læring.

Det betyder for indretningen at:

Der skal etableres lærings- og legemiljøer, der direkte er med til at udfordre børns sanser og inviterer til leg og læring. Det skal være let for børn at gå i gang med leg og aktivitet.

Der skal være fokus på rumlig variation, overskuelighed og foranderlighed. Børns leg foregår ofte inden for små afgrænsede områder, der fungerer som børnenes eget legeterritorium. Afgrænsede områder fordeler børnene i til mange gode legesteder og skaber mulighed for fordybelse.

Alt der findes i et legeområde må bruges og skal være i børnehøjde. Få legeting i hvert afgrænset legeområde gør, at børnene har lettere ved at overskue mulighederne - man skal tydeligt kunne se hvor legeområdet begynder og ender.

Det skal være overskueligt at rydde op og legetøj og materialer skal fremstå indbydende.

Indretningen skal angive bevægelsesmønstre, hvordan man bevæger sig rundt. Ganglinjer skal synliggøres langs væggene ikke midt gennem rummet. Indretningen i institutionen skal tilgodese muligheder for kropslig og musisk udfoldelse og aktivitet

Ideer og inspiration

  • Enkelhed
  • Gode legesteder kan skabes ved at give mulighed for afgrænsninger via nicher, podier, rum, kroge og med tæpper, møbler, reoler, lys, ophængning på vægge mv.
  • Husk at rydde op, så børnene kan se mulighederne
  • Legerum ved siden af hinanden med legetøj der korresponderer
  • Minimér legetøj – skift ud