Indretning

Samspillet mellem indretning/rum, og de professionelle medarbejdere er helt afgørende, hvis bygningen og rummenes potentiale skal udnyttes.

Når vi indretter rum, skal det tænkes ind, hvordan rum påvirker mennesker, og hvordan rummets iscenesættelse spiller sammen med børnenes aktuelle engagement og optagethed. Vi skal have vores opmærksomhed rettet mod børnenes spor, således at vi hele tiden kan møde dem med nye udfordringer lige der, hvor de er. Det skal være til at få øje på en mulighed for at afprøve sig selv netop der, hvor man er i sin udvikling og interesse.

Plads til fantasi og skabertrang

Børn i Danmark tilbringer en stor del af deres barndom i en daginstitution. Derfor skal der i institutionerne også sikres plads til hele den hemmelige del af børns liv – der hvor de finder deres egne steder og opfinder deres egne lege. Indretning både inde og ude skal levne plads til børnenes egen fantasi og skabertrang. Når rum og inventar er enkelt, opstår der en række muligheder. Et lille intimt rum kan blive til hvad som helst, men et sørøverskib kan kun blive et sørøverskib. Rum skal skabe mulighed for, at børn kan engagere sig helhjertet. Rum skal indbyde til aktivitet frem for passivitet og give mulighed for indflydelse på egen aktivitet.