Bygningens udtryk

Arkitektur og bygningens udtryk er vigtige elementer at tage stilling til i enhver byggeproces. Læs mere om ønskerne til bygningens udtryk i kommunens institutionsbyggeri nedenfor.

Arkitekturen skal tage afsæt i det specifikke steds kvaliteter for at sikre en bygning med naturlig tilpasning til det omkringliggende miljø.

Valg af arkitektur og bygningsudtryk er afgørende for, hvordan bygningen opleves på stedet og af de mennesker, der skal færdes i og omkring den. Bygningens udformning er strukturen, der binder de fælles værdier sammen.

Fleksible rammer og materialevalg 

Bygningen skal danne en åben og fleksibel ramme omkring mange forskellige aktiviteter med plads for alle. Der skal være god variation i størrelsen af rum, og rummene skal være formgivet fleksibelt, så de kan optage forandringer over tid i den daglige brug. Bygningens arkitektur skal også signalere, at den er opført med fokus på energi og gerne vise dette i indretningen.

Det er vigtigt, at der tænkes æstetisk i valget af byggematerialer. Variation i materialernes stoflighed er med til at skabe tilknytning til stedet og oplevelser for den enkelte. 

Derudover skal bygningens materialer vælges, så de dels er robuste og lette i vedligehold, og dels skaber et godt indeklima for alle.