Baggrund

På baggrund af et politisk udpeget mål har hele dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune siden 2010 haft fokus på ”De fysiske rammer”.

Formålet med at sætte fokus på ”De fysiske rammer" er at skabe et differentieret miljø; et differentieret udbud af indtryk, rum og rummeligheder, som inspirerer til en mangfoldig anvendelse, og som i samspil med pædagogikken understøtter barnets læring.

Med udgangspunkt i den fælles vision for børn i Hjørring Kommune, vision og mål for dagtilbudsområdet og de pædagogiske læreplaner er ønsket at skabe et nyt fælles fundament for udviklingen af de fysiske rammer i forbindelse med nybyggeri, renovering og indretning. 

Ønsket er at arbejdet bliver udformet i sammenhæng med de øvrige udviklingsområder indenfor både dagtilbudsområdet og hele organisationen fx inklusion.

På baggrund af ovenstående formål og ønsker har pædagogisk personale, institutionsledere, pædagogiske konsulenter og dagtilbudschefen i samarbejde udarbejdet materialet her på siden. Materialet bliver revideret og ændrer sig i takt  med udvikling, øget indsigt og viden samt erfaringer i relation til de fysiske rammer.