Det sociale

Institutionens rammer lægger naturligt op til, at børnene mødes med hinanden i små eller store grupper med eller uden voksne om et fælles tredje.

Indretningen giver børnene mulighed for at være alene, have private områder og være sammen i små eller store grupper, og understøtter derved udvikling af børns legerelationer og venskaber.

Læringsmiljøet skal afspejle, at alle børns behov og interesser anerkendes i deres forskellighed.

Indretningen tilgodeser opdeling i mindre enheder i den store institution.