Det kommunikerende

De fysiske rammer afspejler pædagogikken og det pædagogiske arbejde

Rum og indretning skaber naturligt og indbydende plads til dokumentation af børnenes fælles historier, optagethed og læreprocesser.

Der er et antal af rum med forskellige funktioner. For eksempel robuste rum med værkstedskarakter, rum til stille sysler, rum til at gemme sig i og rum til at boltre sig i.

Indretningen tilgodeser de seks læreplanstemaer.

Rummene viser tydeligt, hvad de bruges til lige nu, og skal derfor betragtes som konstant værende under forandring og udvikling med udgangspunkt i børnegruppen, aktuelle projekter og temaer samt ny viden og erfaringer. Nogle rum er udefinerede og kan indtages, fortolkes og skabes af børnene.

I mødet/aktiviteterne foregår det dialogiske møde, der udvikler børnenes sprog og deres evne til opmærksomhed og til at indgå i relationer. Lys og akustik skal understøtte og give gode muligheder for dialog.

Institutionen er bygget og indrettet, så børnene har mulighed for at udvikle ”de mange sprog”