Det eksperimenterende og undersøgende

Institutionen indeholder et differentieret udbud af rum og rummeligheder, der tilsammen skaber et dynamisk og mangfoldigt læringsmiljø.

Der er lagt vægt på naturlige overgange mellem ude og inde. Der findes rum, som hverken er ude eller inde, men som er både og.

Rummene og indretningen skal indbyde til og stimulere divergent læring og innovation. Børnene skal inviteres til at udvikle ideer gennem eksperimenter og få en fornemmelse af, at noget kan ændres, verden kan være anderledes, og at man selv kan være med til at forme den.

Institutionens rammer skal lægge op til, at børnene afprøver muligheder og hypoteser i en legende, kreativ og fantasifyldt form.