Det æstetiske

Institutionens rammer og indretning skal tale til alle sanserne: at se, lugte, føle, høre og smage. Der skal gives mange indtryk og gives plads for børnenes egne udtryk.

Rummene i sig selv skal inspirere til at fantasere, reflektere, udforske og dermed udvikle sig. Stemning, farve, lys, materialer, lyd og rummenes komposition understøtter børnenes nysgerrighed og lyst til udforskning, leg og læring.