Ønsker til de fysiske rammer

Hjørring Kommunes visioner for og ønsker til institutionsbygninger, deres rum og indretning er inddelt i 6 overordnede temaer, som du finder nedenfor.

Illustration de 6 temaer

Transparens

Transparens er et nøgleord for hele institutionen.

Mellem de forskellige rum er der ”vinduer” i børnehøjde, så børnene kan se og lade sig inspirere af det, der foregår i andre rum.

Bygningen åbner sig mod det offentlige rum også her med vinduer i børnehøjde, så barnet kan følge livet udenfor, og forbipasserende kan kigge ind. Der skal være rum, hvor børnene trygt kan overskue verden, hvor de kan gemme sig, hvor de kan bevæge sig, fordybe sig, fantasere og ikke mindst selv bestemme.

Lokalerne er lyse og luftige, gerne med varierende loftshøjder, der giver mulighed for forskellige rumoplevelser. Ligeledes er rummene i forskellige former med kroge og nicher, der støtter børns behov for afgrænsning, når de leger.

Rummene har forskelligartede lyskilder og variabelt lys bestemt af rummets formål.

Økosystem og energiforbrug er synliggjort i byggeriet. Eks. opsamling af regnvand, synligt strømforbrug.

Det eksperimenterende og undersøgende

Institutionen indeholder et differentieret udbud af rum og rummeligheder, der tilsammen skaber et dynamisk og mangfoldigt læringsmiljø.

Der er lagt vægt på naturlige overgange mellem ude og inde. Der findes rum, som hverken er ude eller inde, men som er både og.

Rummene og indretningen skal indbyde til og stimulere divergent læring og innovation. Børnene skal inviteres til at udvikle ideer gennem eksperimenter og få en fornemmelse af, at noget kan ændres, verden kan være anderledes, og at man selv kan være med til at forme den.

Institutionens rammer skal lægge op til, at børnene afprøver muligheder og hypoteser i en legende, kreativ og fantasifyldt form.

Det sunde

Institutionen er opført under hensyntagen til en økologisk bæredygtig arkitektur og i sunde materialer, som giver børnene sanselige oplevelser, når de rører, ser eller hører.

Rammer og miljø såvel inde som ude understøtter udviklingen af sunde, livsglade og livsduelige børn ved at invitere til leg og læring, bevægelse samt giver frihed til fysisk udfoldelse både organiseret og spontant.

Det æstetiske

Institutionens rammer og indretning skal tale til alle sanserne: at se, lugte, føle, høre og smage. Der skal gives mange indtryk og gives plads for børnenes egne udtryk.

Rummene i sig selv skal inspirere til at fantasere, reflektere, udforske og dermed udvikle sig. Stemning, farve, lys, materialer, lyd og rummenes komposition understøtter børnenes nysgerrighed og lyst til udforskning, leg og læring.

Det kommunikerende

De fysiske rammer afspejler pædagogikken og det pædagogiske arbejde

Rum og indretning skaber naturligt og indbydende plads til dokumentation af børnenes fælles historier, optagethed og læreprocesser.

Der er et antal af rum med forskellige funktioner. For eksempel robuste rum med værkstedskarakter, rum til stille sysler, rum til at gemme sig i og rum til at boltre sig i.

Indretningen tilgodeser de seks læreplanstemaer.

Rummene viser tydeligt, hvad de bruges til lige nu, og skal derfor betragtes som konstant værende under forandring og udvikling med udgangspunkt i børnegruppen, aktuelle projekter og temaer samt ny viden og erfaringer. Nogle rum er udefinerede og kan indtages, fortolkes og skabes af børnene.

I mødet/aktiviteterne foregår det dialogiske møde, der udvikler børnenes sprog og deres evne til opmærksomhed og til at indgå i relationer. Lys og akustik skal understøtte og give gode muligheder for dialog.

Institutionen er bygget og indrettet, så børnene har mulighed for at udvikle ”de mange sprog”

Det sociale

Institutionens rammer lægger naturligt op til, at børnene mødes med hinanden i små eller store grupper med eller uden voksne om et fælles tredje.

Indretningen giver børnene mulighed for at være alene, have private områder og være sammen i små eller store grupper, og understøtter derved udvikling af børns legerelationer og venskaber.

Læringsmiljøet skal afspejle, at alle børns behov og interesser anerkendes i deres forskellighed.

Indretningen tilgodeser opdeling i mindre enheder i den store institution.